ATETSERIE

ATE - 'n Duisend elders

THC-REEKS Die Heidelbergse Kategismusreeks

Bekendstelling van die Heidelbergse Kategismusreeks. Een vir elke week van die jaar.

So, wat is 'Kategismus' en hoekom is dit nuttig? Kategismus is 'n opsomming van die Heilige Bybel wat 'n vraag-en-antwoord-formaat gebruik as:
  • 'n Hulpmiddel om die jeug of diegene wat nuut is tot die geloof te onderrig
  • 'n Gids vir prediking in kerke
  • ’n Vorm van konfessionele eenheid

__________